Szafran wiosenny Rannik zimowy Stowarzyszenie Ogrodowe
Rodzinny Ogród Działkowy „Przytorze”
w Zabierzowie

Opłaty statutowe za rok 2017

Opłaty statutowe za rok 2017
Działka nr
Powierzchnia500 m2
Opłata ogrodowa175.00 zł
Składka członkowska4.00 zł
Opłata inwestycyjna150.00 zł
Opłata za wywóz śmieci55.00 zł
Opłata energetyczna8.00 zł
Opłata wodna5.00 zł
Razem opłaty statutowe: 397.00 zł
Razem woda i energia: 0.00 zł

Konto bankowe ROD „Przytorze”: 44 8591 0007 0020 0093 5386 0001.

Hasłem jest numer telefonu, np: 555000000 lub 120000000

Płatności statutowe za rok 2018 należy opłacić do 31 maja 2018 roku (§55 pkt. 2 Statutu)

Zamieszczona tu informacja jest podana na podstawie oficjalnej tabeli opłat - na odpowiedzialność przygotowujących tę tabelę...

Numer działki:
Hasło:
Webmaster: Maciej Jakubowski