Szafran wiosenny Szafran żółtokwiatowy Stowarzyszenie Ogrodowe
Rodzinny Ogród Działkowy „Przytorze”
w Zabierzowie

Stawki za dostarczone media wynoszą:

0,58 zł za 1 kwh zużytej energii elektrycznej

2,97 zł za 1m3 zużytej wody

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków z dnia 25 marca 2017, uchwalono następujące opłaty statutowe w roku 2017:

(Razem dla członka Stowarzyszenia, użytkownika działki o powerzchni 500m2, z instalacją wodną i dostępem do energii elektrycznej:
500*0,35+55+150+8+4+4=396zł

Ponadto dla nowo przyjętych użytkowników działek obowišzujš:

 • oplata inwestycyjna 1383 zł
 • wpisowe 150 zł
 • opłata za zgodę na przyłączenie wody do działki: 1158 zł
 • Informujemy, że wpłat można dokonywać na rachunek bankowy nr: 44 8591 0007 0020 0093 5386 0001 lub gotówką u skarbnika w budynku administracyjnym zgodnie z harmonogramem jego dyżurów

  kwiecień22.04.2017
  maj13.15.201721.05.2017
  czerwiec10.06.201724.06.2017
  lipiec08.07.201722.07.2017
  sierpień12.08.201726.08.2017
  wrzesień09.09.201723.09.2017
  październik14.10.2017
  Webmaster: Maciej Jakubowski