Wiśnia Łutówka Krokus botaniczny, Blue Pearl, Crocus Chrysanthus Stowarzyszenie Ogrodowe
Rodzinny Ogród Działkowy „Przytorze”
w Zabierzowie

Stawki za dostarczone media wynoszą:

0,59 zł za 1 kwh zużytej energii elektrycznej

2,97 zł za 1m3 zużytej wody

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków z dnia 24 marca 2018, uchwalono następujące opłaty statutowe w roku 2018:

(Razem dla członka Stowarzyszenia, użytkownika działki o powerzchni 500m2, z instalacją wodną i dostępem do energii elektrycznej:
500*0,35+80+150+0+2+4=411zł

Ponadto dla nowo przyjętych użytkowników działek obowišzujš:

 • oplata inwestycyjna 1281 zł
 • wpisowe 150 zł
 • opłata za zgodę na przyłączenie wody do działki: 1158 zł
 • Informujemy, że wpłat można dokonywać na rachunek bankowy nr: 44 8591 0007 0020 0093 5386 0001 lub gotówką u skarbnika w budynku administracyjnym zgodnie z harmonogramem jego dyżurów

  kwiecień .04.2018
  maj .05.2018.05.2018
  czerwiec .06.2018.06.2018
  lipiec .07.2018.07.2018
  sierpień .08.2018.08.2018
  wrzesień .09.2018.09.2018
  październik .10.2018
  Webmaster: Maciej Jakubowski