Szafran wiosenny Szafran wiosenny Stowarzyszenie Ogrodowe
Rodzinny Ogród Działkowy „Przytorze”
w Zabierzowie

Władze Ogrodu

Z dniem 4 marca 2015 na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000544090, rozpoczęło działalność:

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Przytorze” w Zabierzowie

Ukonstytuowanie się Zarzšdu Stowarzyszenia Ogrodowego. Rodzinny Ogród Działkowy "Przytorze" w Zabierzowie

W dniu 16.04.2016 roku Zarząd odbył swoje pierwsze posiedzenie w nowym składzie. Zgodnie z §.40 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy "Przytorze" w Zabierzowie Zarząd wybrał ze swego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą większoœciš głosów przy obecności co najmniej 50 % członków Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. (Uchwała nr UZ/6/2016)

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy "Przytorze" w Zabierzowie to:

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego

 1. Prezes: Krystyna Kotarba, działka nr 236
 2. I Wiceprezes: Maria Pliszka, działka nr 332
 3. II Wiceprezes: Witold Nawrot, działka nr 226
 4. Sekretarz: Kopczyńska Rita, działka nr 441
 5. Skarbnik: Bogumiła Mędela, działka nr 145
 6. Członek: Bronisław Kozień, działka nr 238
 7. Sekretarz: Henryk Żak, działka nr 230
 8. Członek: Kuśnierz Andrzej, działka nr 136

Na mocy uchwały nr 8 zebrania działkowców ROD „Przytorze” z dnia 27 września 2014 wybrano Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie:

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący: Helena Januszewska, działka nr 323
 2. Sekretarz: Jan Sekunda, działka nr 337
 3. Członek: Barbara Dębowska, działka nr 147
 4. Członek: Jolanta Stanek, działka nr 223

Na mocy uchwały nr 9 zebrania działkowców ROD „Przytorze” z dnia 27 września 2014 wybrano Komisję Rozjemczą Stowarzyszenia w składzie:

Komisja Rozjemcza

 1. Przewodnicząca: Korzycka Krystyna, działka nr 328
 2. Członek: Kaczmarska Małgorzata, działka nr 346
 3. Członek: Lumbe Anna, działka nr 144
Webmaster: Maciej Jakubowski